ABOUT

nuriavivesNúria Vives.

Artista / Llicenciada en Filologia Catalana

Procuro sempre aprofundir en l’estudi dels llenguatges i les tècniques que fan possible que l’obra plàstica sigui un mitjà que transmeti amb força i expressivitat les emocions i la meva percepció del món. El meu procés creatiu evoluciona constantment, fet que dificulta la classificació de la meva obra dins d’un corrent artístic concret.

Actualment escric i il·lustro llibres infantils. Els meus relats fomenten l’esperit col·lectiu i l’afany de superació davant dels reptes que ens pot plantejar la vida. També hi té presència l’element negatiu, per mostrar que cal estar sempre alerta i, alhora, s’aprenen estratègies per combatre’l.

La col·lecció té per objectiu el gaudi dels infants i aquest està lligat amb la capacitat que tenen de desenvolupar la seva imaginació i de deixar-se captivar per la màgia i les situacions més inversemblants. Així doncs, la fantasia també té una presència important al llarg dels relats.

Artist / Degree in Catalan Philology

My creative process is constantly evolving and those changes make it difficult to label my art as one specific style. An idea, a painting, a book or just one day’s light can can lead to artistic research and the exploration of new expressive possibilities.

Currently I am writing and illustrating a series of children’s books. My books encourage and develop the team spirit and the desire to overcome the challenges that may appear in life. Adversity is also present in the stories to show that we must be on guard and learn strategies to deal with it.

My goal in writing is to bring enjoyment to children through their imagination and to let them be captivated  by marvelous and unrealistic situations. Thus, fantasy also has a significant presence throughout the stories.

SOCIAL NETWORK

FACEBOOK DE NÚRIA VIVES

TWITTER DE NÚRIA VIVES

LINKEDIN

GOOGLE +

LINK TO MY ART WEBSITE:

L’Art de Núria Vives