D’on surten els contes? De dónde salen los cuentos? Where do stories come from?


D’on surten els contes?

De vegades em pregunten d’on surten els meus contes i jo sempre dic que, quan vaig a passejar, els animalets del bosc me’ls expliquen. En aquest cas ha estat diferent. Feia esbossos de personatges relacionats amb el món del circ per un conte de l’Amanda i un dels dibuixos m’ha servit d’inspiració per escriure un altre conte. Ara falta preparar el ‘storyboard’, dibuixar-lo, pintar-lo… i fer que totes les peces encaixin. És una petita, si és que n’hi ha de petites, història d’amor…


De dónde salen los cuentos?

A veces me preguntan de donde salen mis cuentos y yo siempre explico que, cuando voy a pasear, los animalitos del bosque me los cuentan. Pero esta vez ha sido diferente. Estaba haciendo bocetos de personajes relacionados con el mundo del circo para un cuento de Amanda y uno de los dibujos me ha servido de inspiración para escribir otro cuento. Ahora falta preparar el ‘storyboard’, dibujarlo, pintarlo… y hacer que todas las piezas encajen. Es una pequeña, si es que las hay pequeñas, historia de amor…


Where do stories come from?

Sometimes people ask me where the plots of my tales come from and I always explain that, when I go for a walk, the little animals in the forest tell them to me. But this time it has been different. I was doing sketches of characters related to the circus world for a story of Amanda and one of the drawings has served as inspiration for me to write another story. Now I must prepare the storyboard, draw it, paint it… and make all the pieces fit. It is a small love story, if there are any small ‘love stories’… “The Clown and the Doll”.

El nen que dibuixava gats

Ja tinc gairebé a punt l’adaptació i il·lustració d’aquest conte japonès. És un conte que m’ha semblat interessant il·lustrar perquè ens mostra que cal acceptar les persones tal com són, especialment els nens, que són més vulnerables. Tots tenim unes qualitats i unes habilitats diferents. Potenciar-les ens ajudarà a millorar l’autoestima, la confiança en nosaltres mateixos, la capacitat de defensa de les pròpies idees i, en definitiva, ens ajudarà a ser més feliços.