THE LION AND THE MOUSE/ EL LLEÓ I EL RATOLÍ

lionandmouse

by Aesop

A Lion asleep in his lair was waked up by a Mouse running over his face. Losing his temper he seized it with his paw and was about to kill it. The Mouse, terrified, piteously entreated him to spare its life. “Please let me go,” it cried, “and one day I will repay you for your kindness.”

The idea of so insignificant a creature ever being able to do anything for him amused the Lion so much that he laughed aloud, and good-humouredly let it go.

But the Mouse’s chance came, after all. One day the Lion got entangled in a net which had been spread for game by some hunters, and the Mouse heard and recognised his roars of anger and ran to the spot. Without more ado it set to work to gnaw the ropes with its teeth, and succeeded before long in setting the Lion free.

“There!” said the Mouse, “you laughed at me when I promised I would repay you: but now you see, even a Mouse can help a Lion.”

Source: Aesop’s Fables. A new translation by V. S. Vernon Jones (1912)

Faules d’Esop

Traducció: Núria Vives

Un lleó, que dormia plàcidament al seu cau, va ser despertat de cop per un ratolí que li va caure sobre la cara. El lleó va perdre els estreps i el va atrapar amb la seva pota. Estava a punt de matar-lo, però el ratolí, aterrit, li va pregar que li perdonés la vida. “Si us plau, deixa’m anar −va suplicar− i un dia et compensaré per la teva generositat.”

La idea que una criatura tan insignificant alguna vegada fos capaç de fer qualsevol cosa per ell va divertir tant el lleó que va esclatar a riure i, amb bon humor, el va deixar anar.

Però al cap i la fi l’oportunitat del ratolí va arribar. Un dia el lleó es va enredar en una xarxa que havien parat uns caçadors. El ratolí el va sentir, va reconèixer els seus rugits d’ira i va córrer cap allà on es trobava. Sense més ni més es va posar a rosegar les cordes de la xarxa amb les seves dents i, al cap de poc, va poder alliberar el lleó.

“Fet! −va dir el ratolí−. Et vas riure de mi quan vaig prometre que et pagaria el favor, però ara ja ho veus, fins i tot un ratolí pot ajudar un lleó!”

Source: Aesop’s Fables. A new translation by V. S. Vernon Jones (1912)